รวมคำถามเลนส์จัดตา (OK Lens) เทคนิคการควบคุมสายตาสั้นที่ AAOMC บอกว่าดีที่สุด [AT084]

เนื่องจากเทคนิคโอเคเลนส์ ได้รับการรับรองจากสถาบันควบคุมสายตาสั้นระดับโลกคือ International Academy of Orthokeratology and Myopia Control และ American Academy of Orthokeratology and Myopia Control ว่าเป็นเทคนิคการควบคุมสายตาสั้นที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เพราะว่าสามารถควบคุมสายตาสั้นในเด็กอย่างได้ผลและมีความปลอดภัย ในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศที่เจริญแล้ว ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ ดังนั้น หมอเบิร์ดจึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย พร้อมกับคำตอบสำหรับโอเคเลนส์ นำมาไว้ในบทการควบคุมสายตาสั้นด้วยครับ

*******โอเคเลนส์ มีชื่อที่มีการเรียกกันในประเทศไทยอีกหลายชื่อเช่น เลนส์จัดสายตา เลนส์กดตา โดยในต่างประเทศ OK Lens มีชื่อที่ใช้เรียกหลายชื่อ ตัวอย่างเช่น  Orthok Lens , Orthokeratology, Night lens, Dream Lens, Overnight Vision Correction, Corneal Refractive Therapy, CRT, Gentle Vision Shaping System, GVSS, etc.

OrthoK lens คืออะไร…..???

OrthoK lens คือชื่อของคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็งที่ออกแบบผิวด้านหลังแบบ Reverse Geometry ใช้สำหรับใส่นอนเพื่อแก้ไขปัญหาสายตา การใช้งานของ OrthoK Lens จะใช้สำหรับใส่ขณะนอนหลับ และถอดออกเมื่อตื่น โดยระหว่างวันผู้ใช้เลนส์ไม่จำเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์หรือแว่นตา ก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

OrthoK lens แก้ไขค่าสายตาได้อย่างไร…..???

OrthoK lens แก้ไขค่าสายตาโดยการปรับความโค้งของกระจกตาคล้ายกับการทำเลสิก ต่างกับการทำเลสิกตรงที่การใช้ OrthoK Lens ไม่ต้องผ่าตัด ผู้ใช้เพียงแค่ใส่ OrthoK Lens ขณะหลับและถอดออกเมื่อตื่นนอน คอนแทคเลนส์ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษจะช่วยปรับความโค้งของกระจกตาในขณะนอนหลับ ทำให้ความโค้งกระจกตาเหมาะสมและมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

ภาพเปรียบเทียบ การแก้ไขสายตาชนิดต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาพแสดงสายตาปกติ แสงที่เข้าสู่ดวงตา (สีเขียว) โฟกัสพอดีที่จอตา ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน

2. ภาพแสดงสายตาสั้น แสงที่เข้าสู่ดวงตา โฟกัสสั้นกว่าจอตา ทำให้มองเห็นไม่ชัด

3. ภาพแสดงสายตาสั้นที่แก้ไขด้วยแว่นตาเลนส์เว้า ทำให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาโฟกัสพอดีที่จอตาและให้มองเห็นชัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ภาพแสดงสายตาสั้นที่แก้ไขด้วยคอนแทคเลนส์ที่เป็นเลนส์เว้า ทำให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาโฟกัสพอดีที่จอตาและมองเห็นชัด (การใช้คอนแทคเลนส์เป็นการแก้ไขโดยการใช้เลนส์เว้าเช่นเดียวกันกับเลนส์แว่นตา โดยคอนแทคเลนส์ คือ เลนส์ที่ถูกย่อให้เล็กลงเพื่อนำมาใส่ที่ดวงตาได้)

5. ภาพแสดงสายตาสั้นที่แก้ไขด้วยเลสิก แก้ไขสายตาโดยการเปลี่ยนความโค้งกระจกตา ทำให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาโฟกัสพอดีที่จอตาและมองเห็นชัด (การทำเลสิกเป็นการแก้ไขโดยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ แสงเลเซอร์จะทำลายเนื้อกระจกตาบางส่วนทำให้กระจกตาบางลง และความโค้งกระจกตาลดลง การแก้ไขเป็นแบบถาวร ไม่สามารถทำกระจกตาให้หนาเหมือนเดิมได้)

6. ภาพแสดงสายตาสั้นที่แก้ไขด้วย OrthoK lens แก้ไขสายตาโดยการเปลี่ยนความโค้งกระจกตา ทำให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาโฟกัสพอดีที่จอตาและมองเห็นชัด (การใช้ OrthoK lens เป็นการแก้ไขโดยการใส่คอนแทคเลนส์ที่ออกแบบพิเศษเพื่อปรับความโค้งกระจกตา โดยเซลล์ของกระจกตาชั้นผิวจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ทำให้ไม่มีการสูญเสียเนื้อกระจกตา การแก้ไขเป็นแบบชั่วคราว เมื่อหยุดใส่เลนส์แล้วความโค้งกระจกตาและค่าสายตาจะค่อยๆคืนกลับมาดังเช่นก่อนใช้เลนส์)

ภาพแสดง การแก้ไขสายตาโดย OrthoK

 

 

 

 

 

 

1. กระจกตาก่อนการใช้ OrthoK lens (สีแดง คือ OrthoK lens, สีม่วง คือ กระจกตาชั้นนอกสุด และสีขาว คือกระจกตาชั้นใน)

2. เมื่อใส่เลนส์ เลนส์จะทำการปรับความโค้งผิวกระจกตาชั้นนอกโดยไม่มีการสูญเสียเนื้อกระจกตา

3. เมื่อถอดเลนส์ออก ความโค้งผิวกระจกตาเปลี่ยนไปทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ความโค้งกระจกตาที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นแบบชั่วคราว ถ้าเลิกใส่เลนส์ความโค้งผิวกระจกตาจะค่อยๆคืนกลับมาสู่ความโค้งเดิมก่อนใส่ (ต่างจากการทำเลสิกที่ความโค้งกระจกตาเปลี่ยนไปแบบถาวร ทำให้กระจกตาบางลงและไม่สามารถย้อนกลับได้)

OrthoK lens มีอันตรายในการใช้หรือไม่……???

OrthoK Lens ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสามารถใส่นอนได้อย่างปลอดภัย โดยตัวเลนส์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใส่นอนโดยเฉพาะ ทำจากวัสดุที่ยอมให้ออกซิเจนซึมผ่านสูง ดังนั้น การใส่ OrthoK Lens นอนจึงมีความปลอดภัย

ระบบการออกแบบ OrthoK lens มีอะไรบ้าง……???

ระบบที่ใช้ทำ OrthoK lens ที่ได้รับการรับรองจาก US FDA ในปัจจุบันมี 2 ระบบ คือ

 1. ระบบ CRT (Corneal Refraction Therapy) ซึ่งถูกคิดค้นโดยบริษัท Paragon Vision Science เลนส์ที่ใช้ระบบนี้คือเลนส์ Paragon CRT ของ Paragon Vision Science
 2. ระบบ VST (Vision Shaping Treatment) ซึ่งถูกคิดค้นโดยบริษัท Bausch & Lomb ตัวอย่างเลนส์ที่ออกแบบโดยระบบนี้ เช่น Dreamlens , Emerald, MiracLens, Contex OK lens, NightMove etc.

เคยได้ยินว่าการใส่คอนแทคเลนส์นอนเป็นอันตราย การใส่ OrthoK lens นอนเป็นอันตรายหรือไม่……???

คอนแทคเลนส์มีหลายชนิด ซึ่งบางชนิดถูกออกแบบมาให้ใส่เฉพาะตอนกลางวัน ถ้านำมาใส่นอนจะทำให้เกิดผลเสียต่อดวงตาได้ เนื่องจากยอมให้ออกซิเจนซึมผ่านได้ต่ำ ทำให้กระจกตาขาดออกซิเจนและอ่อนแอ ส่วน OrthoK Lens เป็นเลนส์ที่ออกแบบสำหรับการใส่นอนโดยเฉพาะโดยวัสดุที่ใช้ทำเลนส์ให้ค่าออกซิเจนสูง ใส่นอนได้อย่างปลอดภัย ไม่ต่างจากคอนแทคเลนส์ที่ใช้สำหรับใส่นอนได้ทั่วไป (Extended Wear) อย่างไรก็ดี การใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิดทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นตาแดง ตาอักเสบ หรือกระจกตาติดเชื้อมากขึ้น ดังนั้นผู้ใส่ควรปฏิบัติตามวิธีการถอด ใส่ และทำความสะอาดเลนส์ที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด

OrthoK lens เหมาะสำหรับใครบ้าง……???

สำหรับการแก้ไขปัญหาสายตา OrthoK Lens เหมาะกับบุคคลต่างๆดังนี้

 • บุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องการใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ในเวลากลางวัน
 • ผู้ที่ต้องการทำเลสิกแต่มีข้อจำกัดในการทำ เช่น สายตายังไม่คงที่ อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือกระจกตาไม่เหมาะกับการทำเลสิก
 • ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ และมีปัญหาตาแห้ง
 • อาชีพบางอาชีพที่ไม่เหมาะกับการใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ เช่น ทหาร ตำรวจ นักบิน แอร์โฮสเตส นักผจญเพลิง ฯลฯ
 • นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนพาณิชนาวี นักเรียนไฟฟ้า ฯลฯ
 • ผู้ที่มีปัญหาตาแห้งมากจากการขึ้นเครื่องบิน
 • ผู้ที่ตาแห้งมากเกินไป แพทย์ไม่แนะนำให้ทำเลสิก หรือ PRK
 • เด็กที่ต้องการควบคุมสายตาสั้น เด็กที่สายตาสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี
 • นักกีฬา ที่ไม่สะดวกในการใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ นักกีฬาที่ต้องมีการปะทะ เช่น นักกีฬาเทควันโด ชกมวย ยูโด ฟุตบอล รักบี้ฟุตบอล ฯลฯ
 • ผู้ทีมีกิจกรรมทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ ดำน้ำ เจ็ตสกี ฯลฯ
 • ช่วงค่าสายตาที่เหมาะสม สั้นไม่เกิน -10.00 D (หนึ่งพัน) ยาวไม่เกิน +4.00 D (สี่ร้อย)

OrthoK lens ไม่เหมาะกับใครบ้าง……???

 • ผู้ที่ดวงตาอักเสบ ติดเชื้อ ต้องได้รับการรักษากับจักษุแพทย์จนหายดีก่อน
 • ผู้ที่มีแผลเป็นที่กระจกตา ควรเข้ารับการตรวจประเมินก่อน
 • ผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อที่กระจกตาบางชนิดเช่น Herpes Keratitis
 • ผู้ที่มีกระจกตาแบนหรือนูนหรือเอียงมากเกินไป อาจทำให้การแก้ไขค่าสายตาได้ยากขึ้น
 • ผู้ที่ค่าสายตาสั้นมาก ร่วมกับรูม่านตามีขนาดใหญ่
 • ผู้ที่ค่าสายตาสั้นมาก ร่วมกับต้องมีการขับรถตอนกลางคืน

OrthoK lens มีหลักการทำงานอย่างไร ทำไมถึงแก้ไขสายตา สั้น ยาว เอียง ได้…..???

OrthoK Lens สามารถแก้ไขปัญหาสายตาได้โดยการปรับความโค้งของกระจกตา โดยความโค้งของกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราว ถ้าหยุดใส่คอนแทคเลนส์ ความโค้งของกระจกตาจะกลับสู่ค่าปกติ โดยชั้นของกระจกตาที่มีการเปลี่ยนแปลงคือชั้นผิวกระจกตาชั้นนอก (Epithelium) เท่านั้น

OrthoK lens ใช้แล้วมีอันตรายไหม มีความปลอดภัยแค่ไหน…..???

OrthoK Lens ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแล้วว่ามีความปลอดภัย สามารถใช้เพื่อแก้ไขสายตาสั้นได้

การใส่เลนส์นอน มีอันตรายหรือไม่……???

OrthoK Lens ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใส่นอนโดยเฉพาะ โดยเป็นเลนส์ที่ยอมให้ออกซิเจนผ่านสูง ดังนั้นการใส่ OrthoK Lens นอนจึงมีความปลอดภัยสูงกว่าการใส่คอนแทคเลนส์ทั่วไปนอน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของการติดเชื้อที่กระจกตาก็ยังมีอยู่ เทียบได้กับการใส่คอนแทคเลนส์ทั่วไป

OrthoK lens สามารถแก้ไขค่าสายตาได้ทุกกรณีเลยหรือไม่…..???

OrthoK Lens มีข้อจำกัดในการแก้ไขสายตาเช่นเดียวกับเทคนิคอื่น โดยถ้าค่าสายตาสูงเกิน -8.00 D ผู้ที่มีสายตาเอียงในแนวองศา 90 หรือในแนวเฉียง ผู้ที่มีค่าเอียงของกระจกตาสูง ค่าสายตาอาจแก้ไขได้ไม่หมด ดังนั้นก่อนการใช้ OrthoK Lens จึงควรได้รับการตรวจเพื่อประเมินผลก่อนการใช้เลนส์จริง

ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์แล้วตาแห้ง เหมาะกับการใช้ OrthoK lens หรือไม่…..???

OrthoK Lens เหมาะกับคนตาแห้งที่เกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์ เนื่องจากการใส่คอนแทคเลนส์ในเวลากลางวัน คอนแทคเลนส์จะทำให้สมดุลของชั้นน้ำตาเสียไปทำให้น้ำตามีการระเหยมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดตาแห้งตามมา แต่การใช้ OrthoK Lens จะใช้เฉพาะเวลานอนหลับเท่านั้น เมื่อตื่นมาแล้วถอดออก จึงไม่จำเป็นต้องใส่เลนส์ในเวลากลางวัน สมดุลของชั้นน้ำตาไม่ถูกรบกวนในระหว่างลืมตาทำให้ตาแห้งลดลง เหมือนกับการที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ อย่างไรก็ดี มีโรคบางโรคที่ทำให้ตาแห้งอย่างรุนแรงและไม่เหมาะกับการใส่คอนแทคเลนส์

ปัญหาสายตาจะหายไป หลังใส่เลนส์แล้วนานเท่าไร……???

ขึ้นอยู่กับค่าสายตาและความโค้งกระจกตาเริ่มต้นของผู้ใช้ บางท่านสามารถมองเห็นได้ชัดเจนได้หลังจากการใส่ OrthoK Lens ได้เพียงคืนเดียว โดยส่วนใหญ่ค่าสายตาจะลดลงเต็มที่หลังจากใส่เลนส์ไปแล้วไม่เกิน 2 สัปดาห์

ถ้าไม่ใส่เลนส์หนึ่งคืน ยังจะมองเห็นชัดหรือไม่…..???

สำหรับผู้ที่สายตาสั้นไม่เกิน -2.00 D. ถ้าไม่ได้ใส่เลนส์ 1-2 คืนอาจจะยังมองเห็นชัดเจนอยู่ แต่ถ้าสายตาสั้นเกิน -4.00 D. ถ้าไม่ได้ใส่เลนส์หนึ่งคืนมักจะรู้สึกว่าความคมชัดน้อยลงในวันรุ่งขึ้น แต่สายตาสั้นจะยังไม่ได้กลับคืนมาทั้งหมด โดยเฉลี่ย สายตาสั้นจะกลับมาประมาณ 80% เมื่องดใส่เลนส์ต่อเนื่องได้ 3-5 วัน

เมื่อหยุดใส่เลนส์ ค่าสายตาจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่…..???

หลังจากหยุดใส่ OrthoK Lens ได้ 1-2 เดือน ค่าสายตาจะกลับมาสั้น ยาว เอียงเหมือนเดิมดังเช่นค่าสายตาก่อนใช้เลนส์

มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุในการใส่เลนส์หรือไม่ อายุน้อยที่สุดที่ใส่เลนส์ได้เป็นเท่าไร…..???

ไม่มีข้อจำกัดทางอายุสำหรับการใส่ OrthoK Lens   โดยทั่วไปเด็กที่เริ่มมีสายตาสั้น มักจะอายุ 7 ปีขึ้นไป ถ้าเด็กยังไม่สามารถดูแลเลนส์เองได้ ผู้ปกครองจะต้องช่วยเหลือในการใส่ การถอด และการทำความสะอาดเลนส์ด้วย

วีดีโอ น้องทีมิ ลูกหมอเบิร์ด เริ่มใส่โอเคเลนส์ตอนอายุ 5 ขวบ หลังจากพบว่าสายตาสั้นสองร้อย (-2.00 ไดออปเตอร์)

สายตาที่แก้ไขได้ สูงสุดเป็นเท่าไร…..???

ค่าสายตาสั้นสูงสุดที่หมอเบิร์ดแก้ไขได้คือ -10.50 D  และสายตาเอียง -3.50 D ทั้งนี้ขึ้นกับค่าความโค้งของกระจกตาก่อนการใส่คอนแทคเลนส์ด้วย โดยสายตาสั้นสูงสุดที่มีการรายงานว่าสามารถแก้ไขได้คือ -20.00 D

สายตายังสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถใช้เลนส์ได้หรือไม่…..???

สามารถใช้ได้ โดยการใช้ OrthoK Lens นอกจากจะช่วยแก้ไขค่าสายตาแล้ว งานวิจัยหลายชิ้นยังพบว่าการใช้ OrthoK Lens สามารถช่วยควบคุมสายตาสั้นไม่ให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้นผู้ใช้ OrthoK Lens ที่สายตายังสั้นเพิ่มขึ้นทุกปีจะได้ประโยชน์ในด้านการคุมสายตาสั้นเพิ่มเติมอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการใส่เลนส์มีอะไรบ้าง….???

ค่าใช้จ่ายในการใส่เลนส์ทั้งหมดมีดังนี้

 • ให้คำแนะนำ ซักถามข้อสงสัยในการทำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ค่าตรวจเบื้องต้น เพื่อดูว่าเหมาะกับการใส่เลนส์หรือไม่ 500 บาท  (ตรวจสุขภาพตา ตรวจความโค้งกระจกตา ตรวจค่าสายตาอย่างละเอียด ประเมินความสำเร็จในการใส่คอนแทคเลนส์) ผู้เชี่ยวชาญจะบอกถึงอัตราความสำเร็จเพื่อให้ผู้ถูกตรวจตัดสินใจอีกครั้งว่าต้องการทำหรือไม่
 • ค่าประกอบ ฟิตติ้งคอนแทคเลนส์ 5,000-8,000 บาท (รวมถึงการฟิตติ้งคอนแทคเลนส์ให้พอดีกับดวงตา สอนการใส่และถอดคอนแทคเลนส์ การตรวจติดตามหลังจากการใส่ 1 ปี  (วันแรก, 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์, 1 เดือน และทุก 3 เดือน ตามลำดับ), รวมถึงการแก้ไขปรับเปลี่ยนเลนส์ถ้าจำเป็น)
 • ค่าคอนแทคเลนส์ 19,000-40,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ (คอนแทคเลนส์ 2 ข้าง ตลับใส่คอนแทคเลนส์ น้ำยาล้างและน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ คู่มือแนะนำการใช้งาน จุ๊บถอดคอนแทคเลนส์ ราคาคอนแทคเลนส์ขึ้นกับค่าสายตา ค่าความโค้งกระจกตา ค่า Corneal Eccentricity)

***หมายเหตุ : ราคาค่าตรวจและค่าเลนส์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เปรียบเทียบการทำเลสิกกับการใช้ OrthoK Lens มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร…..???

ทั้งเลสิกและ OrthoK Lens ต่างเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ใช้ ไม่ต้องใส่แว่นตาและคอนแทคเลนส์ในเวลากลางวัน อย่างไรก็ดีข้อได้เปรียบของแต่ละวิธีเป็นดังนี้

 • ข้อได้เปรียบของเลสิก
  • ไม่ต้องดูแลรักษา ถอดหรือใส่คอนแทคเลนส์
  • แก้ไขสายตาเอียงได้แม้เอียงในแนวเฉียงหรือแนว 90 องศา
  • ใช้เวลาทำน้อย ยิงเลเซอร์เสร็จสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นทันที
 • ข้อได้เปรียบของ OrthoK Lens
  • เป็นวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด ถ้าไม่ต้องการใช้เลนส์ต่อ เพียงหยุดใส่เลนส์จะทำให้กระจกตาคืนสู่สภาวะปกติในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน
  • ค่าสายตามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆตลอดเวลา การใช้ OrthoK Lens สามารถเปลี่ยนเลนส์เพื่อให้เหมาะสมกับสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องผ่าตัดซ้ำ
  • ใช้ได้แม้ผู้ที่อายุน้อย ในขณะที่เลสิกควรทำเมื่ออายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ใช้ได้แม้ค่าสายตายังไม่คงที่ และได้ผลพลอยได้จากการควบคุมสายตาสั้นด้วยเนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าสามารถช่วยควบคุมสายตาไม่ให้สั้นเพิ่มขึ้นได้
  • ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการผ่าตัด หรือปัญหาต่างๆที่เกิดจาก Flap  (แผ่นกระจกตาที่ถูกเปิดออก) เช่น Flap หลุด ย่น ไม่ยอมติด หรือผิวกระจกตาเจริญผิดปกติ
  • ไม่ทำให้เกิดปัญหาตาแห้ง ต่างจากการทำเลสิกที่มักทำให้มีปัญหาตาแห้งตามมาหลังผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดได้ทำลายปลายประสาทสัมผัสที่กระจกตาซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการไหลของน้ำตา
  • ไม่ทำให้เห็นแสงไฟแตกกระจายหรือเห็นดวงไฟหลายดวง ซึ่งอาจเป็นได้หลังจากการทำเลสิก
  • ไม่ทำให้กระจกตาบางลง
  • ค่าใช้จ่ายถูกกว่าหลายเท่า เมื่อเทียบกับการทำเลสิก

OrthoK lens มีมานานแล้วหรือไม่ ทำไมไม่เคยทราบเกี่ยวกับเทคนิคนี้เลย….???

คอนแทคเลนส์ที่ใช้ปรับความโค้งกระจกตา OrthoK lens ยุคแรกถูกผลิตเป็นเลนส์ขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากวัสดุสมัยนั้นมีค่าการซึมผ่านออกซิเจนต่ำ ไม่เหมาะสำหรับใส่นอน ดังนั้นผู้ใช้ต้องใส่เลนส์เวลากลางวันทำให้เกิดการระคายเคืองตา

ในปัจจุบัน OrthoK lens ยุคใหม่มีการพัฒนาในหลายๆด้าน เช่นการคิดค้นวัสดุที่ให้ค่าการซึมผ่านออกซิเจนสูงขึ้นรวมทั้งการออกแบบเลนส์สมัยใหม่แบบ Reverse Geometry ทำให้สามารถใส่คอนแทคเลนส์นอนได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้รู้สึกสบายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องใช้คอนแทคเลนส์เลยในเวลากลางวันทำให้เทคนิคนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

ในปัจจุบัน มีการใช้ OrthoK lens อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในเด็ก เนื่องจากนักวิจัยพบว่า OrthoK lens สามารถใช้ควบคุมสายตาสั้นในเด็กได้โดยไม่มีผลข้างเคียง ล่าสุด American Academy of Orthokeratology and Myopia Control แนะนำว่า OrthoK lens เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการควบคุมสายตาสั้นในเด็ก เนื่องจากสามารถแก้ไขสายตา และควบคุมสายตาไม่ให้สั้งเพิ่มขึ้นได้พร้อมๆกัน โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย ทำให้เด็กสามารถใช้เลนส์ได้อย่างปลอดภัย

งานวิจัยระดับนานาชาติ ที่ยืนยันว่า OrthoK lens (Orthokeratology) สามารถใช้ควบคุมสายตาสั้นได้อย่างปลอดภัยในเด็ก (คลิก)

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.