Myopia Management จัดการปัญหาสายตาสั้นอย่างครบวงจร

การจัดการปัญหาสายตาสั้น(Myopia Management) มีมากกว่า ตัดแว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์

องค์ความรู้ระดับนานาชาติ การจัดการสายตาสั้นมีการทำอย่างครอบคลุม ทั้งการแก้ไขสายตาสั้น(Myopia Correction) การควบคุมสายตาสั้น(Myopia Control) และการป้องกันสายตาสั้น (Myopia Prevention) และการผ่าตัดรักษาสายตาสั้น(Myopic Refractive Surgery) ดังนี้

“Chinese students, most of whom are shortsighted and wear spectacles, attend the opening ceremony of the new semester for freshmen at Shanghai Jiao Tong University in Shanghai, China, 8 September 2013.”

ปัญหาสายตาสั้นเป็นปัญหาระดับโลกที่มีความรุนแรกขึ้นเรื่อยๆ ในบางประเทศนักเรียนมีปัญหาสายตาสั้นสูงถึงกว่า 90%

http://www.chinadaily.com.cn/a/201809/07/WS5b920c02a31033b4f4654d7c.html

การแก้ไขสายตาสั้น (Myopia Correction)

คือการทำให้คนสายตาสั้นมองเห็นชัดขึ้น โดยการใช้แว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์ โดยวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่สายตาสั้นคงที่แล้ว ทำให้ผู้มีสายตาสั้นมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดี วิธีใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์ทั่วๆไปไม่ในผู้ที่สายตาสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี

การควบคุมสายตาสั้น (Myopia Control)

คือการชลอหรือหยุดไม่ให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้น สามารถทำได้หลายวิธีเช่น การใช้โอเคเลนส์ การใช้ยา คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษ หรือเลนส์แว่นตาชนิดที่มีโครงสร้างเพื่อคุมสายตาสั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่สายตาสั้นอยู่แล้ว แต่สายตาสั้นยังเพิ่มขึ้นทุกปี การควบคุมสายตาสั้นมีประโยชน์หลายอย่างเช่น ทำให้ไม่ต้องใส่แว่นหนาเมื่อโตขึ้น เพิ่มโอกาสการรักษาสายตาด้วยวิธีการผ่าตัดเช่นเลสิก(ยิ่งสายตาสั้นเยอะยิ่งมีโอกาสที่จะแก้ไขได้ไม่หมด) ลดความเสี่ยงการเป็นโรคตาต่างๆเช่น ต้อหิน จอตาเสื่อม จอตาฉีกขาดหลุดลอก , เพิ่มโอกาสในการเลือกอาชีพ(บางอาชีพห้ามสายตาสั้นเกินเกณฑ์เช่น นักบิน ทหาร ตำรวจ), ประหยัดเงินเพราะว่ายิ่งค่าสายตาสูงเลนส์ยิ่งมีราคาแพง ฯลฯ(อ่านเพิ่มเติม รวมคำถามการควบคุมสายตาสั้น)

จากกราฟ แสดงการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น ในเด็กที่เริ่มมีสายตาสั้น -1.00 ตอนอายุ 6 ขวบ    ##เส้นสีฟ้า ถ้าสายตาน้องคงที่ไม่เพิ่มขึ้นเลย ตอนอายุ 16 ปีน้องจะสายตาสั้น -1.00 ไดออปเตอร์เหมือนเดิม    ##เส้นสีม่วง ถ้าสายตาน้องสั้งเพิ่มขึ้นปีละเพียง 0.50 ไดออปเตอร์ ตอนอายุ 16 ปีน้องจะสายตาสั้น -6.00 ไดออปเตอร์ ซึ่งสายตาสั้นระดับนี้งานวิจัยพบว่าทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคตาต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น จอตาฉีกขาดหลุดลอก ต้อหิน จอตาเสื่อม ฯลฯ ซึ่งทุกโรคที่กล่าวมาสามารถทำให้ตาบอดได้

การป้องกันสายตาสั้น (Myopia Prevention)

ปัจจุบันด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าทำให้นักวิจัยค้นพบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเกิดสายตาสั้น โดยบางปัจจัยเราไม่สามารถคุมได้เช่น พันธุกรรม แต่อีกหลายปัจจัยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น พฤติกรรมการใช้สายตา การออกกำลังกายกลางแจ้ง นอกจากนั้นในปัจจุบัน ได้มีการออกแบบเลนส์แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์เพื่อลดโอกาสการเริ่มเป็นสายตาสั้นได้ โดยมีงานวิจัยรองรับ

การรักษาสายตาสั้น (Myopic Refractive Surgery)

การผ่าตัดรักษาสายตาสั้นมีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ที่นิยมทำเช่น เลสิก (Lasik) , PRK, หรือ Relex(Smile) เนื่องจากทำให้สายตาสั้นหายถาวรโดยไม่ต้องใช้แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์สายตาอีกต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะผ่าตัดควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสายตาสั้นคงที่แล้วอย่างน้อย 1 ปี ถ้าเข้าเกณฑ์ดังกล่าวก็สามารถนัดตรวจเพื่อประเมินและให้แพทย์แนะนำเทคนิคที่เหมาะกับท่านที่สุด

สรุปสั้นๆ ท่านอยู่ในกลุ่มใด และเหมาะกับอะไร
  • สายตาสั้นแล้ว และยังสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี–> แนะนำให้ ควบคุมสายตาสั้น
  • สายตาสั้น แต่ไม่สั้นเพิ่มขึ้นแล้ว –> แนะนำให้ แก้ไขสายตาสั้น (ใส่ แว่นหรือคอนแทคเลนส์) หรือรักษาสายตาสั้น(ผ่าตัด ถ้าอายุเกิน 18 ปี และสายตาสั้นคงที่แล้วอย่างน้อย 1 ปี)
  • สายตายังปกติ ไม่สั้น แต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่น อายุยังไม่เกิน 18 ปี หรือมีการใช้สายตามาก–> แนะนำให้ ป้องกันสายตาสั้น

 

*********ดร. เบิร์ด เป็นคนไทยคนแรก(และคนเดียวจนถึง เมษายน ค.ศ. 2020) ที่ได้รับการรับรอง (Fellow) จากสถาบันควบคุมสายตาสั้นระดับนานาชาติ International Academy of Orthokeratology and Myopia Control จากประเทศสหรัฐอเมริกา*********ถ้าไม่แน่ใจ หรือต้องการปรึกษา สามารถนัดตรวจกับ ดร. เบิร์ดได้นะครับ

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.