น้ำตาเทียม (Artificial tears) (ATL002)

น้ำตาเทียม (Artificial tears)

น้ำตาเทียม คือ สารหล่อลื่นดวงตา มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตามนุษย์ ใช้เพื่อบรรเทาอาการเคืองตา คันตา แสบตา ไม่สบายตา ซึ่งเป็นอาการที่มาจากตาแห้ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งหรือใช้คอนแทคเลนส์นิ่มเป็นอย่างมาก

น้ำตาเทียม แบ่งได้ 2 ประเภทการใช้งาน

1. น้ำตาเทียมรายเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งไม่มาก ควรใช้ตามคำแนะนำของจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เนื่องจากน้ำตาเทียมรายเดือนจะมีสารกันเสีย ส่งผลให้ในคนไข้บางคนอาจเกิดอาการแพ้หรือการระคายเคืองได้  หากใช้แล้วแสบตาอย่างรุนแรง ร่วมกับการมองเห็นแย่ลงหรือปวดตา ให้หยุดใช้ และรีบพบจักษุแพทย์ทันที

ตัวอย่างน้ำตาเทียมรายเดือน

 

 

2. น้ำตาเทียมรายวัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งน้อยไปจนถึงตาแห้งมาก เนื่องจากในน้ำตาเทียมรายวันไม่มีสารกันเสีย จึงสามารถใช้หยอดตาได้ตลอดทั้งวันเมื่อรู้สึกตาแห้ง

ตัวอย่างน้ำตาเทียมรายวัน

  

วิธีการใช้น้ำตาเทียม

  1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
  2. เงยหน้าขึ้น จากนั้นค่อยๆดึงเปลือกตาด้านล่างลงเล็กน้อย
  3. กะตำแหน่งให้ปากขวดหรือปากหลอดน้ำตาเทียมห่างจากดวงตาเล็กน้อย จากนั้นหยอดน้ำตาเทียม ข้างละ 1 หยด (ห้ามสัมผัสปากขวดหรือปากหลอดน้ำตาเทียมโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำให้ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้การหยอดตาครั้งต่อไป มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ตาติดเชื้อได้)
  4. หากคนไข้มียาหยอดตาอื่นๆใช้ร่วมอยู่ด้วย ให้หยอดหลังจากหยอดน้ำตาเทียม 10 นาที

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้น้ำตาเทียม

  1. สำหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ร่วมด้วย ไม่แนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมรายเดือน เนื่องจากสารกันเสียจะไปสะสมอยู่ภายใต้ดวงตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่ มีโอกาสทำให้ตาเกิดการระคายเคืองได้ แนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมแบบรายวันจะดีกับสุขภาพตาที่สุด
  2. ระวังไม่ให้ปากขวดหรือหลอดน้ำตาเทียมสัมผัสกับส่วนใดของร่างกาย เนื่องจากอาจทำให้ปนเปื้อเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้การหยอดตาครั้งต่อไปมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ตาติดเชื้อได้
  3. น้ำตาเทียมทุกชนิดควรทิ้งทันทีหลังจากหมดอายุการใช้งาน
  4. ควรเก็บน้ำตาเทียมไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15-30 องศาเซลเซียส) และห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง
  5. หลังจากหยอดน้ำตาเทียม น้ำตาเทียมบางชนิดอาจทำให้การมองเห็นมัวลงเล็กน้อยเพียงระยะหนึ่ง เนื่องจากน้ำตาเทียมยังไม่เคลือบที่ผิวตาดี หลังจากหยอดประมาณ 1-2 นาที การมองเห็นจะกลับมาดีดังเดิม

ข้อควรระวัง

เมื่อเปิดหลอดน้ำตาเทียมแล้ว ควรทิ้งภายใน 12-24 ชั่วโมง เพราะน้ำตาเทียมรายวันไม่มีสายกันเสีย หากเกิน 24 ชั่วโมงแล้วยังใช้ต่อ มีความเสี่ยงที่จะทำให้เคืองตา ตาแดง จากการติดเชื้อได้

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

Rutnin-Gimbel Lasik Center : 02-056-3355
Doctor Vision : 02-734-0911, 081-7344552


Visit us

Rutnin-Gimbel Lasik Center
Doctor Vision (Bangkapi)


Send us an email

drbirdcl@gmail.com
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Chat with us

Line : @drbirdcl
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.