แผลเป็นที่กระจกตา(ATL007)

เมื่อกระจกตาได้รับความเสียหายจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตา ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัดตา กระจกตาติดเชื้อ หรือโรคตาต่างๆ และเมื่อกระจกตาเป็นแผล อาจทำให้กระจกตาไม่เรียบ หรือกระจกตาขุ่น ส่งผลให้การมองเห็นแย่ลงได้

ปัญหาที่เกิดเมื่อมีแผลเป็นที่กระจกตา

เมื่อกระจกตามีแผลเป็นจะทำให้ผิวกระจกตามีความขุ่นและไม่เรียบ ส่งผลให้การมองเห็นแย่ลง และทำให้การใส่คอนแทคเลนส์เกิดปัญหาได้ เช่น ใส่แล้วระคายเคืองตา มองเห็นไม่ชัด เลื่อนไปมาอยู่ในตาและทำให้คอนแทคเลนส์หลุดได้ง่าย ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอนแทคเลนส์โดยเฉพาะ และหมอเบิร์ดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอนแทคเลนส์ สามารถแก้ไขปัญหาของท่านให้กลับมามองเห็นได้ใกล้เคียงหรือชัดเจนเทียบเท่าคนปกติได้ เนื่องจากมีเลนส์ที่หลากหลายและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ซึ่งหมอเบิร์ดจะทำการวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้คนไข้มองเห็นไม่ชัด ซึ่งการแก้ไขจะแตกต่างกันตามสาเหตุดังนี้

  1. หากเกิดจากกระจกตาไม่เรียบ จะแก้ไขโดยให้คนไข้ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม เช่น Scleral Lens  RGP Lens  Hybrid Lens ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้คนไข้เห็นชัดขึ้นได้
  2. หากเกิดจากกระจกตาขุ่น จะแก้ไขโดยส่งต่อให้จักษุแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
  3. หากเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคตาต่างๆ จะแก้ไขโดยการตรวจหาสาเหตุและส่งต่อให้จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านโรคนั้นๆ เพื่อทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป

แผลเป็นที่กระจกตาสามารถรักษาและแก้ไขได้

การได้รับการรักษาที่ถูกต้องสามารถทำให้คนไข้มีโอกาสกลับมามองเห็นได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าคนปกติ

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

Rutnin-Gimbel Lasik Center : 02-056-3355
Doctor Vision : 02-734-0911, 081-7344552


Visit us

Rutnin-Gimbel Lasik Center
Doctor Vision (Bangkapi)


Send us an email

drbirdcl@gmail.com
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Chat with us

Line : @drbirdcl
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.