การแพ้น้ำยาคอนแทคเลนส์ (ATL015)

การแพ้น้ำยาคอนแทคเลนส์  

น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ชนิดต่างๆ เช่น Renu, Biotrue, Opti-free Aldox, Opti-free Replenish, Opti-free Puremoist ฯลฯ มีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคที่สะสมอยู่บนคอนแทคเลนส์ให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้น ส่วนประกอบสำคัญในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ คือ สารที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งเป็นสารที่มักจะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ใช้ควรนำคอนแทคเลนส์มาล้างน้ำเกลือก่อนใส่ทุกครั้ง (ห้ามแช่น้ำเกลือเด็ดขาด เนื่องจากน้ำเกลือไม่มีสารฆ่าเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ )

ที่มา : https://www.lenspure.com/articles/how-to-tell-if-allergic-to-contacts

เนื่องจากเชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ดังนั้นสารที่ฆ่าเชื้อโรคจึงมักจะสร้างความเสียหายต่อดวงตาของมนุษย์ด้วย ซึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตา แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

  1. Toxic Reaction คือ การแพ้สารพิษ อาการที่สำคัญคือ แสบตา ตาแดง ยิ่งได้รับสารพิษเยอะ อาการยิ่งแสดงมาก ซึ่งสารกันเสียที่อยู่ในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์หรือยาที่ใช้กับดวงตาชนิดต่างๆก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้สารพิษนี้ได้

2. Allergic Reaction คือ อาการภูมิแพ้ที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการต่อต้านสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นได้แม้มีสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพียงเล็กน้อย อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการแพ้ของแต่ละคน บางคนแพ้รุนแรง บางคนแพ้เพียงเล็กน้อย หรือบางคนไม่แพ้เลย อาการสำคัญคือ คันตา ตาบวมแดง น้ำตาไหล มีเยื่อหรือเมือกที่ตา มีขี้ตาเยอะ ถ้ามีภูมิแพ้มากอาจเกิดอาการรุนแรงได้ เช่น แพ้แสง เจ็บตา ผื่นขึ้น ตัวบวม หลอดลมตีบ หายใจติดขัด หรือในคนไข้บางรายอาจถึงขั้นช็อคหรือหมดสติได้

 

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.drbirdcl.com/2020/04/30/atl016/

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

Rutnin-Gimbel Lasik Center : 02-056-3355
Doctor Vision : 02-734-0911, 081-7344552


Visit us

Rutnin-Gimbel Lasik Center
Doctor Vision (Bangkapi)


Send us an email

drbirdcl@gmail.com
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Chat with us

Line : @drbirdcl
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.