คอนแทคเลนส์สำหรับสายตายาวสูงอายุ Presbyopia [AT082]

ปัญหาสายตายาวสูงอายุทำให้ค่าสายตามองไกลและค่าสายตามองใกล้เป็นคนละค่ากัน ทำให้คอนแทคเลนส์เดิมที่เคยใส่แล้วมองเห็นได้ชัดเจนทั้งไกลและใกล้ มาวันนี้กลับใช้มองใกล้ไม่ชัดเจนหรือไม่สบายตา การแก้ไขโดยทั่วไปอาจต้องมีแว่นอีกอันเพื่อใส่ทับคอนแทคเลนส์เมื่อทำงานระยะใกล้ หรือเปลี่ยนจากการใช้คอนแทคเลนส์ไปใช้แว่นตาแทน ซึ่งผู้ที่ถนัดใช้คอนแทคเลนส์มักไม่ต้องการเช่นนั้น โดยต้องการคอนแทคเลนส์ที่ทำให้มองเห็นได้ชัดทั้งระยะใกล้และไกลเหมือนที่เคยเป็น

คอนแทคเลนส์สำหรับสายตายาวสูงอายุ มีด้วยกันหลายอย่างหลายโครงสร้าง ส่วนใครจะเหมาะกับคอนแทคเลนส์แบบใด ขึ้นอยู่กับสภาพของดวงตาและลักษณะการใช้งานสายตาที่ต้องการ ซึ่งการเลือกคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องกับการใช้งานและเหมาะสมกับสภาพดวงตา จะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งระยะใกล้และไกลโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตา ตัวอย่างการแก้ไขสายตายาวสูงอายุด้วยคอนแทคเลนส์เช่น

  • คอนแทคเลนส์ Monovision
  • คอนแทคเลนส์ Modified Monovision
  • คอนแทคเลนส์ Soft Multifocal
  • คอนแทคเลนส์ Bifocal RGP
  • รวมทั้งคอนแทคเลนส์สายตายาวสูงอายุเฉพาะบุคคล เช่น สำหรับคนเคยทำเลสิกหรือ PRK, สำหรับกระจกตาบิดเบี้ยวผิดรูป (Irregular Cornea), สำหรับผู้ตาแห้ง ฯลฯ

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.