หมอเบิร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้าน ORTHO-K ที่ INTERNATIONAL ACADEMY OF ORTHOKERATOLOGY ให้การรับรอง [AT072]

ในโลกใบนี้ ถ้าเป็นเรื่องเลนส์จัดสายตาหรือ OK Lens แล้ว องค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ OK Lens ที่ใหญ่ที่สุด ก็ต้องอันนี้เลยครับ International Academy of Orthokeratology (IAO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อเมริกา ดินแดนซึ่งนับได้ว่า มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสายตามากที่สุดในโลก
โดยนอกจาก IAO แล้ว ในแต่ละทวีปหรือภูมิภาค ก็ยังมีองค์กรย่อยๆด้าน OK Lens ด้วยเช่น
  • อเมริกาเหนือ มี AAOMC = American Academy of Orthokeratology and Myopia Control
  • ยุโรป มี EuroK = European Academy of Orthokeratology and Myopia Control
ท่านสามารถค้นหารายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสายตาและการควบคุมสายตาสั้นทั่วโลก โดย American Academy of Orthokeratology and Myopia Control (AAOMC) ได้ที่ http://www.orthokacademy.com/find/
(Fellow = สมาชิกของ AAOMC ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ผ่านการทดสอบและรับรองโดย AAOMC
Member = สมาชิกของ AAOMC)

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสายตาและการควบคุมสายตาสั้นในประเทศไทย โดย American Academy of Orthokeratology and Myopia Control (AAOMC)

List of Orthokeratologist world wide, by Americal Academy of Orthokeratology and Myopia Control (AAOMC)

 

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.