ควบคุมสายตาสั้น : คอนแทคเลนส์สั่งตัด เฉพาะบุคคล ตัดตามค่าสายตา และขนาดดวงตาของท่าน[AT062]

สำหรับผู้ที่ต้องการคอนแทคเลนส์ที่พอดีกับสายตาและขนาดดวงตา ผู้ที่มีค่าสายตาสูง ที่ไม่สามารถหาคอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาพอดีกับตาได้ หรือผู้ที่มีขนาดของดวงตาใหญ่หรือเล็กกว่าปกติ ค่าความโค้งกระจกตาที่นอกเหนือจากคอนแทคเลนส์ที่ขายตามท้องตลาด ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดดวงตาเช่น เลสิก หรือเปลี่ยนกระจกตา สามารถสั่งตัดคอนแทคเลนส์เฉพาะที่พอดีกับดวงตาของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ค่าสายตา : สายตาสั้นสูงสุด -75.00D(สั้นเจ็ดพันห้าร้อย) สายตายาวสูงสุด +50.00D(ยาวห้าพัน) และสายตาเอียงสูงสุด -20.00D(เอียงสองพัน) ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของคอนแทคเลนส์และลักษณะของดวงตา
  • ชนิดวัสดุ : ทั้งวัสดุชนิด RGP(กึ่งนิ่มกึ่งแข็ง / Semihard) และคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มทั้งชนิดธรรมดา(Hydregel) และชนิดที่มีค่าอ๊อกซิเจนสูง (Silicone Hydregel) รวมทั้งคอนแทคเลนส์ชนิดลูกผสม(Hybrid ตรงกลางเป็นเลนส์แข็ง ด้านข้างเป็นเลนส์นิ่มเพื่อลดการระคายเคือง)
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์(Over All Diameter) : 8.0-21.0 มิลลิเมตร
  • ขนาด Base curve : 3.5-15.5 มิลลิเมตร

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.