Custom soft lens (คอนแทคเลนส์นิ่มสั่งตัด)

หลายๆคนที่มีค่าสายตาสั้น, ยาว หรือเอียงที่สูง อาจจะไม่สามารถหาเลนส์ที่ตรงกับค่าสายตาจริงได้ ทำให้ต้องใส่ค่าสายตาสูงสุดที่มีตามท้องตลาดไปก่อน แต่แน่นอนว่าการมองเห็นที่ได้จะไม่ได้คมชัดมากนัก ซึ่งในปัจจุบันนี้เราสามารถสั่งตัดคอนแทคเลนส์นิ่มตามค่าสายตาและดวงตาได้ (Custom soft lens)

การสั่งตัดคอนแทคเลนส์นิ่มเหมาะกับใครบ้าง?
  1. ผู้ที่มีค่าสายตาสูงที่มากกว่าเลนส์ตามท้องตลาดทั่วไป
  2. ผู้ที่มีค่าสายตาเอียงมากกว่า -2.25 D
  3. ผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ (Presbyopia) และต้องการค่าสายตาเอียงในเลนส์ชิ้นเดียว เนื่องจากคอนแทคเลนส์นิ่มสำหรับสายตายาวตามอายุ (Multifocal) ในประเทศไทยจะมีเพียงค่าสายตายาวที่ไม่มีเอียง หรือมีแต่ค่าเอียงเพียงอย่างเดียว
คอนแทคเลนส์สั่งตัดสามารถเลือกอะไรได้บ้าง?
  1. ค่าสายตาที่ต้องการ
  2. องศาสายตาเอียงที่สามารถเลือกได้ละเอียด Step ละ 1 องศา ในขณะที่เลนส์ทั่วไปมี Step ละ 10 องศา
  3. เลือกค่าสายตายาวตามอายุ (Add) ได้ละเอียดกว่าคอนแทคเลนส์นิ่มทั่วไป
  4. สามารถเลือกคอนแทคเลนส์สำหรับมองไกล-ใกล้ (Multifocal) ที่มีค่าสายตาเอียง ในผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ (Presbyopia)
  5. เลือกค่าความโค้งกระจกตา (Base curve; BC) กรณีมีกระจกตาที่แบนหรือนูนมาก
  6. เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ (Diameter) เพื่อให้เหมาะกับขนาดตาดำของแต่ละบุคคล
  7. เลือกวัสดุที่ใช้ทำคอนแทคเลนส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ให้ออกซิเจนผ่านสูง หรือวัสดุสำหรับผู้ที่มีตาแห้ง
มีอายุการใช้งานได้นานขนาดไหน?

ประมาณ 3-6 เดือน

admin 2Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

Rutnin-Gimbel Lasik Center : 02-056-3355
Doctor Vision : 02-734-0911, 081-7344552


Visit us

Rutnin-Gimbel Lasik Center
Doctor Vision (Bangkapi)


Send us an email

drbirdcl@gmail.com
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Chat with us

Line : @drbirdcl
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.