คอนแทคเลนส์หลังการผ่าตัดแก้ไขสายตาคอนแทคเลนส์หลังการผ่าตัดแก้ไขสายตา เช่น เลสิก PRK [AT083]

การแก้ไขสายตาด้วยวิธีการผ่าตัด เช่น เลสิก PRK CK ฯลฯ ส่วนใหญ่จะได้ผลการรักษาที่ดี
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งพบว่าหลังการผ่าตัดแก้ไขสายตา คนไข้กลับมีอาการตามัว (ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย)
โดยอาการตามัว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ยังมีค่าสายตาหลงเหลืออยู่
ซึ่งแพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แล้วแต่ความเหมาะสม
หรือเกิดกระจกตาปูดหลังจากการผ่าตัด (Corneal Ectasia)

read more

กระจกตาย้วยและการใส่ Ring (Keratoconus with intracorneal ring) (ATL006)

หลังผ่าตัดใส่ Ring จะไม่สามารถกลับไปใส่คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็งที่มีขนาดเล็กกว่าตาดำ (Corneal RGP Lens) ได้
แม้จะทำคอนแทคเลนส์กึ่งนิ่มกึ่งแข็งที่มีขนาดเล็กกว่าตาดำคู่ใหม่ เนื่องจากรูปร่างของกระจกตามีการเปลี่ยนแปลง
และความแข็งของ Ring จะทำให้คอนแทคเลนส์หลุดออกจากตาดำได้ง่าย
ในกรณีหลังผ่าตัดใส่ Ring แล้ว คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมที่สุดคือ คอนแทคเลนส์กึ่งนิ่มกึ่งแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าตำดำ (Scleral Lens)
เพราะคอนแทคเลนส์จะสัมผัสที่ตาขาว ไม่มีส่วนใดของคอนแทคเลนส์สัมผัสที่ตาดำ

read more


Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.