การใส่-ถอด RGP lensการใส่ RGP lens หรือเลนส์กึ่งนิ่มกึ่งแข็งที่มีขนาดเล็กกว่าตาดำ

การใส่คอนแทคเลนส์ทุกครั้ง นอกจากวิธีการใส่ที่ถูกต้องแล้ว
สิ่งที่ต้องใส่ใจทุกครั้ง คือ ความสะอาด
ต้องล้างมือก่อนใส่เลนส์ทุกครั้ง
และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนใส่เลนส์


การถอด RGP lens (AT212)

การถอด RGP lens มีด้วยกัน 3 วิธี
1. การถอดโดยใช้จุ๊บ (Plunger)
2. การถอดโดยใช้วิธีการดึงหางตาและกระพริบตาให้เลนส์หลุด
3. การถอดโดยใช้นิ้วกดขอบเปลือกตาบนและล่างContact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.