คอนแทคเลนส์เฉพาะบุคคลคอนแทคเลนส์ : ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์

*** คอนแทคเลนส์(Contact Lens) มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “เลนส์สัมผัส” โดยคอนแทคเลนส์คือเลนส์ชิ้นเล็กๆสำหรับใส่ติดกับดวงตา(แปะอยู่ที่กระจกตาหรือตาดำ) ต่างจากแว่นตาคือเลนส์แว่นตาจะใหญ่กว่าคอนแทคเลนส์และอยู่ห่างจากลูกตาออกมา วัตถุประสงค์ของการใส่คอนแทคเลนส์อาจมีหลากหลายเช่น การแก้ไขปัญหาสายตา(สั้น ยาว เอียง สูงอายุ) การรักษาโรค การใส่เพื่อความสวยงาม ฯลฯ คอนแทคเลนส์จึงนับเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาแต่ไม่อยากใส่แว่นตา

read more

คอนแทคเลนส์หลังการผ่าตัดแก้ไขสายตาเช่น เลสิก PRK[AT083]

การแก้ไขสายตาด้วยวิธีการผ่าตัดเช่น เลสิก PRK CK ฯลฯ ส่วนใหญ่จะได้ผลการรักษาที่ดี อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งพบว่าหลังการผ่าตัดแก้ไขสายตา คนไข้กลับมีอาการตามัว(ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย) โดยอาการตามัว อาจเกิดจากสาเหตุเช่น
ยังมีค่าสายตาหลงเหลืออยู่ ซึ่งแพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แล้วแต่ความเหมาะสม

read more

คอนแทคเลนส์สำหรับสายตายาวสูงอายุ Presbyopia[AT082]

ปัญหาสายตายาวสูงอายุทำให้ค่าสายตามองไกลและค่าสายตามองใกล้เป็นคนละค่ากัน ทำให้คอนแทคเลนส์เดิมที่เคยใส่แล้วมองเห็นได้ชัดเจนทั้งไกลและใกล้ มาวันนี้กลับใช้มองใกล้ไม่ชัดเจนหรือไม่สบายตา การแก้ไขโดยทั่วไปอาจต้องมีแว่นอีกอันเพื่อใส่ทับคอนแทคเลนส์เมื่อทำงานระยะใกล้ หรือเปลี่ยนจากการใช้คอนแทคเลนส์ไปใช้แว่นตาแทน ซึ่งผู้ที่ถนัดใช้คอนแทคเลนส์มักไม่ต้องการเช่นนั้น โดยต้องการคอนแทคเลนส์ที่ทำให้มองเห็นได้ชัดทั้งระยะใกล้และไกลเหมือนที่เคยเป็น

read more

คอนแทคเลนส์สำหรับกระจกตาผิดปกติ[AT081]

ความผิดปกติของกระจกตาส่วนใหญ่ ทำให้มีปัญสายตาที่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ทั่วไปไม่สามารถแก้ไขทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสบายตาได้ ตัวอย่างกระจกตาผิดปกติเช่น
กระจกตาโป่งพอง Keratoconus : โรคที่ทำให้กระจกตาบริเวณกลางตาดำบางลงและกระจกตาปูดออกมา
Keratoglobus : โรคที่ทำให้กระจกตาบางลงทั้งบริเวณกลางและริมตาดำ ทำให้กระจกตาปูดออกมา

read more

Ortho-K Lens เลนส์กดกระจกตา คอนแทคเลนส์ใส่นอนแก้ไขค่าสายตา[AT079]

OrthoK lens คืออะไร…..???
OrthoK lens คือชื่อของคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็งที่ออกแบบผิวด้านหลังแบบ Reverse Geometryใช้สำหรับใส่นอนเพื่อแก้ไขปัญหาสายตา การใช้งานของ OrthoK Lens จะใช้สำหรับใส่ขณะนอนหลับ และถอดออกเมื่อตื่น โดยระหว่างวันผู้ใช้เลนส์ไม่จำเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์หรือแว่นตา ก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

read more

คอนแทคเลนส์สำหรับค่าสายตาสั้น ยาว เอียงสูง[AT078]

สำหรับผู้ที่มีค่าสายตาสูง ไม่สามารถหาคอนแทคเลนส์ที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดที่เหมาะกับดวงตาได้ หรือผู้ที่มีขนาดของดวงตาใหญ่หรือเล็กกว่าปกติ ค่าความโค้งกระจกตาที่นอกเหนือจากคอนแทคเลนส์ที่ขายตามท้องตลาด สามารถประกอบคอนแทคเลนส์เฉพาะสำหรับดวงตาของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าสายตา : สายตาสั้นสูงสุด -75.00D(สั้นเจ็ดพันห้าร้อย) สายตายาวสูงสุด +50.00D(ยาวห้าพัน) และสายตาเอียงสูงสุด -20.00D(เอียงสองพัน) ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของคอนแทคเลนส์และลักษณะของดวงตา
read more


คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ตาแห้ง[AT077]

คอนแทคเลนส์มีหลายชนิด โดยคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็นคอนแทคเลนส์ที่ทำให้ผู้ใส่ตาแห้งเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการไม่ใส่คอนแทคเลนส์ อย่างไรก็ดียังมีคอนแทคเลนส์อีกหลายชนิดที่ใส่แล้วไม่ทำให้ตาแห้ง บางชนิดสามารถเก็บความชื้นไว้กับดวงตาได้ดีมาก ถึงกับสามารถใช้รักษาผู้ที่ตาแห้งมากโดยเฉพาะเช่นการใช้ สเคลอร่าเลนส์ (Scleral Lens) สำหรับรักษาผู้ที่ตาแห้งที่เกิดจากโรคโจเกรน (Sjogren’s Syndrome) ซึ่งผู้ที่เป็นโรคดังกล่าว ต่อมน้ำตาจะถูกทำลายทำให้ไม่มีการผลิตน้ำตาเลยส่งผลให้ตาแห้งมาก เมื่อกระพริบตาเปลือกตาจะสีกับกระจกตาทำให้เกิดแผลถลอก นานวันเข้าทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่กระจกตาทำให้กระจกตาขุ่นและตาบอดในที่สุด การใส่สเคลอร่าเลนส์ จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับกระจกตา และปกป้องกระจกตาจากการเป็นรอยแผลเป็นได้

read more

โอเคเลนส์ คอนแทคเลนส์ควบคุมสายตาสั้น[AT076]

พ่อแม่ที่มีลูกสายตาสั้น มักมีคำถามอยู่ในใจทุกครั้งที่พาลูกไปตัดแว่นใหม่ว่า “เมื่อไรหนอที่ลูกสายตาจะหยุดสั้นเพิ่มขึ้น” หรือ “มีวิธีใดหรือไม่ที่จะทำให้ลูกสายตาไม่สั้นเพิ่มขึ้น หรือสายตาสั้นหายไปเลยยิ่งดี” นอกจากสายตาที่สั้นเพื่มขึ้นจะทำให้ต้องใส่แว่นหนาขึ้นและเปลื่องค่าตัดแว่นอันใหม่แล้ว ยังมีผลเสียต่างๆตามมามากมายเช่น ตามัวมากขึ้นเมื่อไม่มีแว่น ลำบากเมื่อต้องทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นกีฬา เต้นรำ เสียบุคลิกโดยเฉพาะถ้าต้องใส่แว่นหนา ขาดความมั่นใจเพราะถูกเพื่อนล้อ ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะต้องใช้เลนส์ย่อบางราคาแพง เมื่อโตขึ้นถ้าสายตาสั้นมากอาจไม่สามารถแก้ไขด้วยการทำเลสิกได้หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสายตาสั้นมากกว่า -6.00 D. ขึ้นไป จะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเป็นโรคตาที่รุนแรงหลายโรคเช่น ต้อหิน จอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอก จอตาเสื่อม ฯลฯ

read more

“เลนส์ยิ้ม” คู่แรก กับคอนแทคเลนส์หน้าไข่กุ้ง(The First “ScleraSmile” Charity Scleral Lens)[AT176]

Scleral Lens คอนแทคเลนส์พลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่ดูไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่กับบางคนที่ต้องใช้ มันกลับเหมือนของวิเศษ เพราะสามารถทำให้ตาที่พร่ามัวกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนอีกครั้ง
สำหรับผู้มีปัญหาสายตา สั้นมาก ยาวมาก หรือเอียงมากๆ คอนแทคเลนส์นับเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากอีกทางหนึ่ง
คุณเค(นามสมมุติ) ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สายตายาวมาก ( Hyperopia ) ตาขวา +17.50 และตาซ้าย +20.00 ไดออปเตอร์
เรียกบ้านๆว่า สายตายาวประมาณสองพัน

read more

เด็กควรใช้คอนแทคเลนส์หรือไม่ [AT075]

คำตอบคือ เด็กสามารถใช้คอนแทคเลนส์ได้ ถ้ามีความจำเป็น
เด็กส่วนใหญ่ ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ เพราะว่าการใช้คอนแทคเลนส์ทำให้มีความเสี่ยงต่อดวงตามากขึ้น การใช้คอนแทคเลนส์ที่ปลอดภัยต้องมีการดูแลและการใช้งานอย่างถูกต้อง ถ้ารักษาความสะอาดไม่ดี หรือมีการใช้งาน ใส่ ถอด ผิดวิธี ก็อาจจะทำให้ดวงตาเกิดการบาดเจ็บ ตาอักเสบ ติดเชื้อตามมาได้

read more

คอนแทคเลนส์สำหรับตาบอดสี(ระหว่างปรับปรุง)[AT074]

http://www.colormax.org/default.htmคอนแทคเลนส์สำหรับตาบอดสี(ระหว่างปรับปรุง)

read more


Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

Rutnin-Gimbel Lasik Center : 02-056-3355
Doctor Vision : 02-734-0911, 081-7344552


Visit us

Rutnin-Gimbel Lasik Center
Doctor Vision (Bangkapi)


Send us an email

drbirdcl@gmail.com
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Chat with us

Line : @drbirdcl
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.