อาการ/ความผิดปกติ


กระจกตาโป่งพอง Keratoconus

________________________________________

คอนแทคเลนส์หลังการผ่าตัดแก้ไขสายตา

________________________________________

คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ตาแห้ง

________________________________________

คอนแทคเลนส์สำหรับกระจกตาผิดปกติ

________________________________________

อาการ/ความผิดปกติอื่นๆ

________________________________________


Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.