บทความ

บทความน่าสนใจ

สาระความรู้เกี่ยวกับสายตาที่เราอัพเดทให้คุณได้ติดตาม เพื่อประโยชน์กับตัวคุณเองและครอบครัว และคนที่ท่านรัก

เป็นบทความที่เขียนด้วยนายแพทย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


รู้หรือไม่ ? ดวงตาของมนุษย์ได้รับสารกันเสียก็เป็นอันตรายได้เช่นกัน

สารกันเสียคือสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค จึงสามารถสร้างความเสียหายต่อดวงตาได้ ซึ่งดวงตาของมนุษย์มักจะได้รับสารกันเสียจาก

 1. น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทุกชนิด
 2. น้ำตาเทียมแบบรายเดือนทุกแบรนด์ (น้ำตาเทียมแบบรายวันทุกแบรนด์จะไม่มีสารกันเสีย)
 3. ยาหยอดตาต่างๆที่สามารถใช้งานได้นานกว่า 1 วัน (ยาหยอดตาที่ไม่ใส่สารกันเสีย เมื่อเปิดใช้งานเกิน 24 ชั่วโมง มีโอกาสที่น้ำยาจะเริ่มบูด)

การหลีกเลี่ยงสารกันเสียเข้าสู่ดวงตา

 1. หลังแช่น้ำยาคอนแทคเลนส์ ควรใช้น้ำเกลือล้างคอนแทคเลนส์ก่อนใส่ทุกครั้ง
 2. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำตาเทียมแบบรายเดือน (แนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมแบบรายวัน เพราะไม่มีสารกันเสีย) และเมื่อเปิดใช้งานแล้วควรทิ้งภายใน 12-24 ชั่วโมง (น้ำตาเทียมแบบรายวันหากเปิดใช้งานเกิน 12-24 ชั่วโมง จะทำให้ตามีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้)

ภาพแสดงให้เห็นถึงตาแดงจากการแพ้สารกันเสีย

ที่มา : https://www.firmoo.com/vision/wp-content/uploads/eye-allergies

เพราะเหตุใดเมื่อเปิดใช้งานน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียม หรือยาหยอดตาต่างๆแล้วอายุการใช้งานถึงลดลง 

            น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียม หรือยาหยอดตาทุกชนิด ถูกผลิตมาแบบปลอดเชื้อ (Sterile) เมื่อเปิดใช้งาน เชื้อโรคต่างๆที่ลอยอยู่ตามอากาศจึงสามารถเข้าไปด้านในขวดยา และเจริญเติบโตได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ จึงต้องใส่สารกันเสีย

สารกันเสียเมื่อทำปฏิกิริยากับเชื้อโรคแล้วจะเสื่อมฤทธิ์ลงเรื่อยๆ เมื่อสารกันเสียเสื่อมสภาพจนถึงระดับหนึ่ง จะทำให้เชื้อโรคสามารถเติบโตภายในขวดน้ำยาได้ ทำให้น้ำยาเริ่มบูดนั่นเอง นอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้สารกันเสียเสื่อมสภาพแม้ไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโรค คือ ถูกแสงแดด  ความร้อน  ความเป็นกรด-ด่างที่เปลี่ยนไปของน้ำยานั้นๆ และการถูกออกซิไดซ์จากออกซิเจนในอากาศ ฯลฯ

ดังนั้น หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้ว น้ำยานั้นจะถูกใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากฝืนใช้นานกว่านั้น เชื้อโรคอาจเริ่มเจริญเติบโต ทำให้ดวงตาเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

 อายุการใช้งานน้ำยาต่างๆ

            น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียมรายเดือน น้ำเกลือ และยาหยอดตาชนิดต่างๆ จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไป ให้ยึดระยะเวลาใช้งานตามฉลากยาของน้ำยานั้นๆ  แต่โดยทั่วไปแล้ว อายุการใช้งานน้ำยาชนิดต่างๆ จะมีระยะเวลาการใช้งานคร่าวๆดังนี้

 1. น้ำเกลือชนิดไม่มีสารกันเสีย ใช้เพื่อล้างคอนแทคเลนส์ ล้างตา และล้างจมูก มีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

 1. น้ำตาเทียมหรือยาหยอดตาที่เป็นขวด (รายเดือน) มีอายุการใช้งาน 1 เดือน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

 1. น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทุกชนิด มีอายุการใช้งาน 3 เดือน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

 การแพ้น้ำยาคอนแทคเลนส์  

น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ชนิดต่างๆ เช่น Renu, Biotrue, Opti-free Aldox, Opti-free Replenish, Opti-free Puremoist ฯลฯ มีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคที่สะสมอยู่บนคอนแทคเลนส์ให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้น ส่วนประกอบสำคัญในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ คือ สารที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งเป็นสารที่มักจะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ใช้ควรนำคอนแทคเลนส์มาล้างน้ำเกลือก่อนใส่ทุกครั้ง (ห้ามแช่น้ำเกลือเด็ดขาด เนื่องจากน้ำเกลือไม่มีสารฆ่าเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ )

ที่มา : https://www.lenspure.com/articles/how-to-tell-if-allergic-to-contacts

เนื่องจากเชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ดังนั้นสารที่ฆ่าเชื้อโรคจึงมักจะสร้างความเสียหายต่อดวงตาของมนุษย์ด้วย ซึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตา แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

 1. Toxic Reaction คือ การแพ้สารพิษ อาการที่สำคัญคือ แสบตา ตาแดง ยิ่งได้รับสารพิษเยอะ อาการยิ่งแสดงมาก ซึ่งสารกันเสียที่อยู่ในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์หรือยาที่ใช้กับดวงตาชนิดต่างๆก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้สารพิษนี้ได้

2. Allergic Reaction คือ อาการภูมิแพ้ที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการต่อต้านสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นได้แม้มีสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพียงเล็กน้อย อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการแพ้ของแต่ละคน บางคนแพ้รุนแรง บางคนแพ้เพียงเล็กน้อย หรือบางคนไม่แพ้เลย อาการสำคัญคือ คันตา ตาบวมแดง น้ำตาไหล มีเยื่อหรือเมือกที่ตา มีขี้ตาเยอะ ถ้ามีภูมิแพ้มากอาจเกิดอาการรุนแรงได้ เช่น แพ้แสง เจ็บตา ผื่นขึ้น ตัวบวม หลอดลมตีบ หายใจติดขัด หรือในคนไข้บางรายอาจถึงขั้นช็อคหรือหมดสติได้

 

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.drbirdcl.com/2020/04/30/atl016/ตาแห้งมาก (Severe Dry Eye)

ปัจจุบันพบว่ามีผู้ที่มีปัญหาตาแห้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดได้จาก การพักผ่อนน้อย การขาดสารอาหาร อายุที่เพิ่มขึ้น หรือ การใส่คอนแทคเลนส์นิ่ม ฯลฯ ซึ่งผู้ที่มีปัญหาตาแห้งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไม่รุนแรง มีเพียงอาการแสบตา ส่วนใหญ่เมื่อใช้น้ำตาเทียม ประคบอุ่น หรือนวดเปลือกตา อาการก็จะดีขึ้นหรือหายไป

แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาตาแห้งมาก อาการตาแห้งจะรุนแรงกว่า เช่น แสบตา เจ็บตา หรือตาแดง มักจะพบในผู้ที่มีปัญหาต่อมน้ำตาผลิตน้ำตาน้อยมาก หรือไม่สามารถผลิตน้ำตาได้เลย เช่น ผู้ป่วยโรค Sjogren’s Syndrome และ Steven-Johnson Syndrome หรืออาจจะเกิดจากการระเหยของน้ำตาที่มากเกินไปในผู้ที่กระพริบตาไม่สนิท หรือกระพริบตาไม่ได้

ภาพแสดงให้เห็นถึงตาแดงที่เกิดจากตาแห้งมาก

ที่มา : https://www.choateeye.com/procedures/dry-eye-treatment

ภาพแสดงให้เห็นถึงตาปกติในคนที่สุขภาพตาดีหลังการรักษาตาแห้งมาก

ที่มา : https://www.choateeye.com/procedures/dry-eye-treatment

ปัญหาที่เกิดเมื่อตาแห้งมาก

ในผู้ที่มีปัญหาตาแห้งมาก มักจะพบปัญหาดังนี้

 1. เจ็บตาจากกระจกตาถลอก เนื่องจากน้ำตาที่ช่วยในการหล่อลื่นดวงตามีไม่เพียงพอ จึงทำให้เมื่อกระพริบตา เปลือกตาจะถูกับกระจกตาโดยตรง ทำให้กระจกตาถลอกและเจ็บตาได้ ซึ่งการใส่คอนแทคเลนส์พิเศษจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ เนื่องจากเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ เปลือกตาจะถูกับเลนส์แทนที่จะถูกระจกตาโดยตรง ทำให้ไม่เจ็บตาจากกระจกตาถลอกได้

รูปภาพแสดงให้เห็นถึงกระจกตาที่ถลอกจากผู้ที่มีปัญหาตาแห้งมาก บริเวณตรงกลางตาดำจะพบจุดที่ถลอกจำนวนมาก

ที่มา : http://www.medrounds.org/dry-eye/2006/01/general-information-symptoms-and-cause.html

 1. มองเห็นไม่ชัด การมองเห็นในตาคนปกติ แสงที่เข้าสู่ตาจะหักเหผ่านชั้นน้ำตาที่เรียบและใส ทำให้แสงที่เข้าสู่ตาเป็นเส้นตรง ทำให้มองเห็นชัด แต่ในผู้ที่มีตาแห้งมาก ชั้นน้ำตาจะไม่เรียบ ทำให้แสงที่เข้าสู่ตาจะฟุ้งกระจายไม่เป็นเส้นตรง ทำให้มองเห็นไม่ชัด นอกจากนี้อาจเกิดได้จากกระจกตามีแผล กระจกตาขุ่นจากแผลถลอกที่กระจกตา ส่งผลให้กระจกตาไม่เรียบ (Irregular Cornea) ซึ่งการใส่คอนแทคเลนส์พิเศษจะช่วยได้ เนื่องจากแสงจะถูกหักเหผ่านผิวเลนส์ที่เรียบแทนกระจกตา ทำให้มองเห็นชัดเจน และช่วยลดกระจกตาถลอกทำให้กระจกตาไม่ขุ่นได้ (แต่ไม่สามารถลดกระจกตาที่ขุ่นไปแล้วได้)
 2. ตาแดง ตาแห้งทำให้กระจกตาถลอก จึงทำให้เกิดกระบวนการอักเสบ (Inflammation) กระบวนการนี้จะทำให้เกิดการขยายตัวของเส้นเลือด เพื่อส่งเม็ดเลือดขาวมาจัดการกับเชื้อโรคและลำเลียงสิ่งจำเป็นเพื่อมาซ่อมแซมกระจกตาที่เสียหาย ดังนั้น อาการตาแดงที่คนไข้เห็น มาจากเส้นเลือดที่ตาขยายตัวนั่นเอง ซึ่งคอนแทคเลนส์พิเศษ โดยเฉพาะ Scleral Lens สามารถป้องกันกระจกตาถลอกและตาแห้งได้ ทำให้ลดอาการตาแดงได้
 3. แพ้แสง อาการแพ้แสงของคนที่มีปัญหาตาแห้งเกิดจากการฟุ้งกระเจิงของแสงที่มักจะเกิดจากสาเหตุดังนี้
 • กระจกตาขุ่น ซึ่งคอนแทคเลนส์พิเศษจะช่วยป้องกันการเกิดแผลถลอกที่กระจกตา ทำให้กระจกตาไม่ขุ่นได้
 • ผิวกระจกตาไม่เรียบ การใส่คอนแทคเลนส์พิเศษ โดยเฉพาะ Scleral Lens จะช่วยให้อาการแพ้แสงลดลงได้ เพราะแสงจะหักเหผ่านผิวเลนส์ที่เรียบแทนกระจกตา ทำให้การฟุ้งกระเจิงของแสงลดลง

ภาพแสดงที่ผู้ที่มีปัญหากระจกตาถลอกจากตาแห้งมาก (รูปซ้าย) และการใส่ Scleral Lens ในผู้ที่มีปัญหากระจกตาถลอกจากตาแห้งมาก (รูปขวา)

ที่มา : https://www.reviewofcontactlenses.com/article/scleral-lenses-an-overlooked-fix-for-dry-eye

ตาแห้งมาก (Severe Dry Eye) รุนแรงแค่ไหน

ผู้ที่เป็นตาแห้งมาก มีความเสี่ยงถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ เนื่องจากโดยปกติน้ำตาจะทำหน้าที่หล่อลื่นระหว่างกระจกตาและเปลือกตา ทำให้เปลือกตาไม่ถูกับกระจกตาโดยตรง แต่ในผู้ที่ตาแห้งมาก เมื่อกระพริบตา เปลือกตาจะถูกับกระจกตาโดยตรง เนื่องจากไม่มีชั้นน้ำตามาหล่อลื่น ทำให้กระจกตาถลอก เมื่อกระจกตาถลอกซ้ำๆเป็นเวลานาน จะทำให้ร่างกายสร้างเส้นเลือดมาที่กระจกตา (ในตาคนปกติ กระจกตาจะไม่มีเส้นเลือด) เพื่อรักษากระจกตาที่ถลอก ทำให้กระจกตาขุ่นและตาบอดในที่สุด นอกจากนี้ในผู้ที่กระพริบตาไม่สนิทหรือกระพริบตาไม่ได้ กระจกตาในส่วนที่ไม่มีน้ำตามาหล่อเลี้ยงจะแห้งและขุ่น ทำให้ตาบอดได้เช่นเดียวกัน

ภาพแสดงให้เห็นถึงกระจกตาที่ขุ่นมากจนทำให้ตาบอด เนื่องจากกระจกตาที่ขุ่นจะปิดกั้นแสงไม่ให้เข้าสู่ดวงตาได้

ที่มา : https://brucesegalmd.com/index.php/corneal-disease/

ตาแห้งมากสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ไหม

ไม่แนะนำการใส่คอนแทคเลนส์นิ่มในผู้ที่มีปัญหาตาแห้งมาก เนื่องจากคอนแทคเลนส์นิ่มจะคอยดูดน้ำตาเพื่อทำให้ตัวเลนส์มีความอมน้ำอยู่เสมอ แต่สามารถใส่คอนแทคเลนส์พิเศษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ คอนแทคเลนส์กึ่งแข็งกึ่งนิ่มขนาดใหญ่กว่าตาดำ (Scleral Lens) เนื่องจากเลนส์จะถูกออกแบบให้เก็บน้ำไว้ใต้เลนส์เพื่อหล่อเลี้ยงดวงตาอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระจกตาไม่แห้งอีกต่อไป (การใส่ Scleral Lens เป็นการรักษาผู้ที่มีปัญหาตาแห้งมากที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง)

ภาพแสดงถึงการใส่ Scleral Lens จะเห็นว่าระหว่างบริเวณตรงกลางเลนส์ (Optic Zone) และกระจกตา (Cornea) จะมีช่องว่างเพื่อเก็บน้ำไว้ (Fluid Reservoir) ทำให้กระจกตาไม่แห้ง

ที่มา : https://mypremiereyecare.com/scleral-contact-lenses/

อ่านตัวอย่างเคสคนไข้ใส่ Scleral Lens เพื่อแก้ไขปัญหาตาแห้งเพิ่มเติม (คลิก)Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.