บทความ

บทความน่าสนใจ

สาระความรู้เกี่ยวกับสายตาที่เราอัพเดทให้คุณได้ติดตาม เพื่อประโยชน์กับตัวคุณเองและครอบครัว และคนที่ท่านรัก

เป็นบทความที่เขียนด้วยนายแพทย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


รู้หรือไม่ ? ดวงตาของมนุษย์ได้รับสารกันเสียก็เป็นอันตรายได้เช่นกัน

สารกันเสียคือสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค จึงสามารถสร้างความเสียหายต่อดวงตาได้ ซึ่งดวงตาของมนุษย์มักจะได้รับสารกันเสียจาก

  1. น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทุกชนิด
  2. น้ำตาเทียมแบบรายเดือนทุกแบรนด์ (น้ำตาเทียมแบบรายวันทุกแบรนด์จะไม่มีสารกันเสีย)
  3. ยาหยอดตาต่างๆที่สามารถใช้งานได้นานกว่า 1 วัน (ยาหยอดตาที่ไม่ใส่สารกันเสีย เมื่อเปิดใช้งานเกิน 24 ชั่วโมง มีโอกาสที่น้ำยาจะเริ่มบูด)

การหลีกเลี่ยงสารกันเสียเข้าสู่ดวงตา

  1. หลังแช่น้ำยาคอนแทคเลนส์ ควรใช้น้ำเกลือล้างคอนแทคเลนส์ก่อนใส่ทุกครั้ง
  2. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำตาเทียมแบบรายเดือน (แนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมแบบรายวัน เพราะไม่มีสารกันเสีย) และเมื่อเปิดใช้งานแล้วควรทิ้งภายใน 12-24 ชั่วโมง (น้ำตาเทียมแบบรายวันหากเปิดใช้งานเกิน 12-24 ชั่วโมง จะทำให้ตามีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้)

ภาพแสดงให้เห็นถึงตาแดงจากการแพ้สารกันเสีย

ที่มา : https://www.firmoo.com/vision/wp-content/uploads/eye-allergies

เพราะเหตุใดเมื่อเปิดใช้งานน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียม หรือยาหยอดตาต่างๆแล้วอายุการใช้งานถึงลดลง 

            น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียม หรือยาหยอดตาทุกชนิด ถูกผลิตมาแบบปลอดเชื้อ (Sterile) เมื่อเปิดใช้งาน เชื้อโรคต่างๆที่ลอยอยู่ตามอากาศจึงสามารถเข้าไปด้านในขวดยา และเจริญเติบโตได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ จึงต้องใส่สารกันเสีย

สารกันเสียเมื่อทำปฏิกิริยากับเชื้อโรคแล้วจะเสื่อมฤทธิ์ลงเรื่อยๆ เมื่อสารกันเสียเสื่อมสภาพจนถึงระดับหนึ่ง จะทำให้เชื้อโรคสามารถเติบโตภายในขวดน้ำยาได้ ทำให้น้ำยาเริ่มบูดนั่นเอง นอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้สารกันเสียเสื่อมสภาพแม้ไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโรค คือ ถูกแสงแดด  ความร้อน  ความเป็นกรด-ด่างที่เปลี่ยนไปของน้ำยานั้นๆ และการถูกออกซิไดซ์จากออกซิเจนในอากาศ ฯลฯ

ดังนั้น หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้ว น้ำยานั้นจะถูกใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากฝืนใช้นานกว่านั้น เชื้อโรคอาจเริ่มเจริญเติบโต ทำให้ดวงตาเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

 อายุการใช้งานน้ำยาต่างๆ

            น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียมรายเดือน น้ำเกลือ และยาหยอดตาชนิดต่างๆ จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไป ให้ยึดระยะเวลาใช้งานตามฉลากยาของน้ำยานั้นๆ  แต่โดยทั่วไปแล้ว อายุการใช้งานน้ำยาชนิดต่างๆ จะมีระยะเวลาการใช้งานคร่าวๆดังนี้

  1. น้ำเกลือชนิดไม่มีสารกันเสีย ใช้เพื่อล้างคอนแทคเลนส์ ล้างตา และล้างจมูก มีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

  1. น้ำตาเทียมหรือยาหยอดตาที่เป็นขวด (รายเดือน) มีอายุการใช้งาน 1 เดือน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

  1. น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทุกชนิด มีอายุการใช้งาน 3 เดือน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

 การแพ้น้ำยาคอนแทคเลนส์  

น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ชนิดต่างๆ เช่น Renu, Biotrue, Opti-free Aldox, Opti-free Replenish, Opti-free Puremoist ฯลฯ มีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคที่สะสมอยู่บนคอนแทคเลนส์ให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้น ส่วนประกอบสำคัญในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ คือ สารที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งเป็นสารที่มักจะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ใช้ควรนำคอนแทคเลนส์มาล้างน้ำเกลือก่อนใส่ทุกครั้ง (ห้ามแช่น้ำเกลือเด็ดขาด เนื่องจากน้ำเกลือไม่มีสารฆ่าเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ )

ที่มา : https://www.lenspure.com/articles/how-to-tell-if-allergic-to-contacts

เนื่องจากเชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ดังนั้นสารที่ฆ่าเชื้อโรคจึงมักจะสร้างความเสียหายต่อดวงตาของมนุษย์ด้วย ซึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตา แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

  1. Toxic Reaction คือ การแพ้สารพิษ อาการที่สำคัญคือ แสบตา ตาแดง ยิ่งได้รับสารพิษเยอะ อาการยิ่งแสดงมาก ซึ่งสารกันเสียที่อยู่ในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์หรือยาที่ใช้กับดวงตาชนิดต่างๆก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้สารพิษนี้ได้

2. Allergic Reaction คือ อาการภูมิแพ้ที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการต่อต้านสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นได้แม้มีสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพียงเล็กน้อย อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการแพ้ของแต่ละคน บางคนแพ้รุนแรง บางคนแพ้เพียงเล็กน้อย หรือบางคนไม่แพ้เลย อาการสำคัญคือ คันตา ตาบวมแดง น้ำตาไหล มีเยื่อหรือเมือกที่ตา มีขี้ตาเยอะ ถ้ามีภูมิแพ้มากอาจเกิดอาการรุนแรงได้ เช่น แพ้แสง เจ็บตา ผื่นขึ้น ตัวบวม หลอดลมตีบ หายใจติดขัด หรือในคนไข้บางรายอาจถึงขั้นช็อคหรือหมดสติได้

 

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.drbirdcl.com/2020/04/30/atl016/
Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.