อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์ที่ใช้กับคอนแทคเลนส์ (ATL003)

คอนแทคเลนส์พิเศษแต่ละชนิด มีวิธีการใส่-ถอดที่ต่างกัน
อีกทั้งยังมีตัวช่วยที่ทำให้ใส่-ถอดได้มากขึ้น
หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ควรจะมี
เพื่อให้การใส่-ถอดสะดวกมากขึ้น
บทความนี้เราจึงรวบรวมอุปกรณ์ช่วยต่างๆที่ควรมีกันครับ


จุ๊บ (Plunger, suction cup) (AT213)

จุ๊บ (Plunger, suction cup)
นับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์กึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (RGP lens, OK lens, Scleral lens, Hybrid lens)
สามารถใส่และถอดเลนส์ได้อย่างสะดวกสบาย โดยจุ๊บที่ใช้จะมี 2 แบบด้วยกัน คือ
1. จุ๊บแบบไม่มีรู : ใช้สำหรับถอด OK Lens และ RGP lens
2. จุ๊บแบบมีรู : ใช้สำหรับถอด Scleral lens และ Hybrid lens
อีกทั้งในบทความนี้เรายังได้รวบรวมข้อควรรู้เกี่ยวกับจุ๊บ เพื่อให้ทุกท่านได้ยืดอายุการใช้งานและเก็บรักษาจุ๊บได้อย่างถูกวิธีกันครับ


Contact lens plunger/Suction cup (AT218)

It is tools for helping a contact lens wearer to insert and remove lens.
There’s 2 types of a plunger
1. A plunger without holes : Use for Ok-Lens and RGP Lens
2. A plunger with hole : Use for scleral Lens and Hybrid Lens
This topic we have an advise for maintain a plunger too.Contact us


Send us an email

drbird@gmail.com


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP/


Line@

@drbirdclVideoContact us


Call us

0-800-777-2331


Visit us anytime

27th Avenue, W2 3XE, New York


Send us an email

office@medicare.comSubscribe


Sign up for Medicare newsletter to receive all the news offers and discounts from Medicare eye clinic.
Social networks


Facebook

https://www.facebook.com/DrBirdVP


Twitter

#WeCare


Instagram

www.instagram.com/medicare
Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.